Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen G.R. Housing en de opdrachtgever.

Artikel 2: Definities
2.1 G.R. Housing: G.R. Housing, Noordvliet 143, 8921 GE LEEUWARDEN
2.2 Opdrachtgever: ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon, die G.R. Housing opdracht heeft verstrekt tot bemiddeling bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.
2.3 Bemiddelingsovereenkomst: Een opdrachtgever tot bemiddeling van de opdrachtgever aan G.R. Housing, conform artikel 7:425-428 BW.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 De opdracht tot dienstverlening komt tot stand bij een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen huurder en G.R. Housing.
3.2 Na een verzoek tot het vinden van een geschikte woonruimte of bedrijfsruimte geldt dit verzoek als een opdracht jegens G.R. Housing.
3.3 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren en eventuele werkgevers verklaring aan G.R. Housing voor te leggen, versterkte informatie zal nooit aan derden worden verstrekt.

Artikel 4: Kosten van inschrijven
Opdrachtgever is aan G.R. Housing vooraf geen inschrijfgeld verschuldigd voor inschrijven.

Artikel 5: Werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden die door G.R. Housing worden verricht houden in; adviseren huurder, het zoeken naar een gepaste woonruimte, het voeren van gesprekken en de onderhandelingen met de verhuurder, begeleidt bezichtiging, maakt de huurovereenkomst op en het verzorgt de begin en eind inspectie.  
5.2 G.R. Housing houdt huurder op de hoogte van de verrichte werkzaamheden.

Artikel 6: Huurvoorwaarden
6.1 Alle door G.R. Housing gedane aanbiedingen / gevonden woonruimte c.q bedrijfsruimte, zowel schriftelijk als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
6.2 Indien huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 7: Betaling
7.1 G.R. Housing werkt conform het ‘’No Cure No Pay’’ principe. Huurder is aan G.R. Housing administratiekosten, en extra service kosten voor de aan G.R. Housing gegeven zoekopdracht(en) verschuldigd, indien G.R. Housing gedane bemiddeling in opdracht van de opdrachtgever resulteert in een huurovereenkomst, is de opdrachtgever aan G.R. Housing administratiekosten, en extra servicekosten verschuldigd na ondertekenen van de huurovereenkomst.
7.2 De gevraagde administratiekosten is een éénmalig bedrag inclusief B.T.W.
7.3 De opdrachtgever is pas toegestaan de woning te betrekken als de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend, de huurder de verschuldigde huur, borg en de gevraagde administratiekosten, en extra servicekosten heeft voldaan aan G.R. Housing.
7.4 Indien er tussen opdrachtgever en G.R. Housing een overeenkomst is gesloten, schriftelijk dan wel mondeling, betreffende de aanhuur van een woning  dan is dit bindend. Mocht opdrachtgever om wat voor reden dan ook afzien van aanhuur, dan is de opdrachtgever aan G.R. Housing éénmalig 75% van de gevraagde administratiekosten, en extra servicekosten verschuldigd . Restitutie van betaling zijn niet mogelijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 G.R. Housing is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder zijn verplichtingen jegens huurder nakomt.
8.2 G.R. Housing kan, mede door haar afhankelijkheid van derden het verkrijgen van informatie, geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door G.R. Housing verstrekte informatie.

Wil jij gaan huren?

Wil jij gaan huren?

Schrijf je dan vrijblijvend in via onze website. Na je inschrijving gaan wij direct voor jou aan de slag!

Gratis inschrijven

Een snelle vraag?

Heb jij een vraag?

Breng een bezoek aan ons kantoor te Leeuwarden. Daarnaast zijn wij via het contactformulier, telefonisch of per email bereikbaar.

Contact!

Wisselend aanbod!

Ons wisselend aanbod!

Gelukkig weten huurders G.R. Housing snel te vinden. Ons aanbod wisselt hierdoor regelmatig. Staat jouw ideale woonruimte niet op de website? Neem dan toch contact op!

Woning aanbod!

Woning in beeld

300
Studentenkamer, Achter de Hoven
Te huur in Leeuwarden
€ 270/maand
300
Studentenkamer Bernhardus Bumastraat
Te huur in Leeuwarden
€ 325/maand
300
Studentenkamer, Van der Kooijstraat
Te huur in Leeuwarden
€ 345/maand